Innostumista ja onnistumisia valmennuksesta


Yritys tarjoaa työnohjauksellista valmennusta; CaTa-valmennusta pienehköille ryhmille, max n 10-15 henkilöä. Valmennukseen voi esimerkiksi kuulua 1-4 tapaamista, kestoltaan 2-3 tuntia. Niiden aikana käsittelemme asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisia teemoja.


Jotta valmennus tukisi mahdollisimman hyvin sekä organisaatiota että osallistujia, on tarpeen saada ennakkotietoja organisaation perustehtävästä, arvoista, tavoitteista ja laatumäärittelystä. Uuden oppiminen ja omaksuminen sekä toimintatapojen muuttaminen on luonnollisesti pitkä prosessi. Siitä huolimatta muutaman tunnin valmennus tarjoaa joitakin oivalluksia ja uusia näkökulmia teemaan.

CaTa - valmennuksen teemoja ovat mm:


  1. - ammatti-identtiteetti

  2. - tunteet työssä

  3. - näkökulman vaihto

  4. - ajan käsite & hallinta

  5. - itsetuntemus ja erilaisuus

  6. - lisää iloa ja innostusta työhön

  7. - palautteen saaminen ja antaminen

  8. - muutos


Valmennusteni työote on osallistava, mukana on sekä työnohjauksellisia elementtejä että ajatuksia ja harjoituksia coachingista.