Inspiration och förnyelse


Företaget erbjuder kortare sk CaTa-training för grupper om ca 10-15 personer, omfattande t.ex 1-4 tillfällen á 2-3 timmar. Överenskomna teman bearbetas enligt beställarens behov och önskemål.


För att Ca-Ta-trainingen så bra som möjligt ska stöda både organisation och deltagare, behövs förhandsuppgifter om organisationens kärnuppdrag, värdegrund, målsättningar och kvalitetsdefinitioner. Att lära sig och integrera nytt och att påverka ingrodda uppfattningar och handlingsmönster är naturligtvis en lång process. Trots det kan en ”miniarbetshandledning” med givet tema erbjuda nya insikter, aha-upplevelser och framförallt nya infallsvinklar.

Teman bl.a:


  1. - yrkesidentitet

  2. - känslor på jobbet

  3. - att byta perspektiv/infallsvinkel

  4. - tankar om tid

  5. - självkännedom och olikhet

  6. - glädje & inspiration på jobbet

  7. - att ge och ta emot feedback

  8. - förändring


Arbetssättet utgår från att aktivera deltagarna kring temat, element och övningar från såväl arbetshandledning och coaching.