Tue johtajuutta - varmista
kestävä kehitys


Johdon työnohjaus & coaching tarkoittaa sitä, että esimies/johtaja/yrittäjä oppii tutkimaan työtapojaan, työstämään omia kokemuksiaan, tuntemaan itseään paremmin, johtamaan itseään ja etsimään itse vastauksia haasteisiinsa. Asioiden kyseenalaistaminen on oman työnsä arvostamista! Työnohjaaja/coach auttaa asiakastaan hyödyntämään omia voimavarojaan niin, että hän saavuttaa asettamansa tavoitteet.


Johtamisen taidon ydinalueita on mielestäni myös organisaation kolmiulotteisen perustehtävän tiedostaminen; toiminnallinen, liiketaloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat toisistaan riippuvaisia ja keskenään yhtä tärkeitä kestävän kehityksen ja menestyksen kannalta. Niiden tasapainottaminen on se taito!

Millaisiin tilanteisiin johdon työnohjaus & coaching?


  1. kun on halua kehittyä ja kasvaa
  2. johtamishaasteisiin; vastuu, valta, läheisyys/etäisyys jne.
  3. muutostilanteisiin
  4. kun haluaa tutkia ja kehittää omia voimavarojaan
  5. kun haluaa lisätä itsetuntemustaan
  6. kun tarvitsee uusia näkökulmia
  7. kun tarvitsee ulkopuolisen luottokeskustelukumppanin
  8. kun on halua tutkia maastoa oman turvallisuusalueen ulkopuolelta
  9. kun tarvitsee uutta energiaa

Työskentelyote: Johdon työnohjauksessa yhdistän työnohjauksen ja coachingin menetelmät. Työskentely toteutetaan yksin tai pienryhmässä, ennakkoon sovitusti
useimmiten ½ – 2 vuoden prosessina. Prosessiin voidaan liittää välitehtäviä
ja sopia yhteydenpidosta keskustelujen välillä. Kuuntelen asiakasta
ja edetään hänen ehdoillaan.


Johdon työnohjaajat ja mentorit ry:n (Jotome)
sekä Suomen Coachingyhdistyksen
sivuilta lisätietoa johdon työnohjauksesta ja coachingista.
Olen jäsenenä molemmissa ja sitoudun toimintaperiaatteisiin.