Stöd ledning och förmän -
säkerställ en hållbar utveckling


Arbetshandledning & coaching för förmän innebär, att förmannen/chefen/företagaren lär sig att systematiskt utforska sina arbetssätt, hantera sina erfarenheter, känna sig själv bättre, leda sig själv och söka sina egna svar på olika utmaningar. Att ifrågasätta självklarheter är spännande! Arbetshandledaren/coachen sparrar kunden att hitta och använda sina resurser optimalt för att nå sina mål.


Vad gäller konsten att leda – både sig själv och andra – tror jag det är mycket viktigt att bli medveten om att varje organisations primäruppdrag är 3-dimensionellt: den verksamhetsmässiga, den affärsekonomiska och den sociala dimensionen är beroende av varandra och sinsemellan lika viktiga för framgång och en hållbar utveckling. Att hitta balansen mellan dessa tre – det är det som är konsten!

Arbetshandledning & coaching för förmän rekommenderas när Du behöver:


  1. utvecklas o växa
  2. diskutera teman som ansvar, makt, närhet/distans etc
  3. stöd vid förändring
  4. utforska och utveckla egna resurser
  5. ökad självkännedom
  6. nya infallsvinklar
  7. en utomstående samtalspart
  8. utforska terrängen utanför den egna bekvämlighetszonen
  9. ny energi


Arbetsgrepp: vid arbetshandledning & coaching för förmän använder jag metoder från både arbetshandledning och coaching. Processen förverkligas individuellt eller i smågrupper, enligt uppgjort avtal på ca ½ – 2 år. Organisationen och dess strategi spelar ofta en central roll i samtalen. Processen kan innehålla mellanuppgifter och kontakter också mellan överenskomna träffar. Kundens behov står i centrum och jobbet framskrider på kundens villkor.


På Johdon työnohjaajat ja mentorit ry:s
och Suomen Coaching-yhdistys´ hemsidor
finns mera info på finska.
Jag är medlem i bägge och förbinder mig
till verksamhetsprinciperna.