vahvista ammatti-identiteettiä ja kirkasta perustehtävää


Työnohjaus on oiva henkilöstön kehittämisen työkalu ja sen tavoitteena on etsiä, kehittää ja tukea ohjattavan omaa potentiaalia ammatilliseen ja persoonalliseen kasvuun.


Asiakkaasta tulee oman työnsä innostunut tutkija ja uudistaja!


Työskentelyootteeni on kuunteleva, tutkiva ja tavoitteellinen. Perustana ovat tilanteesta kumpuava ja tulevaisuutta peilaava keskustelu, dialogi, visualisointi ja reflektiointi, meneisyyttäkään unohtamatta Pidän fläpistä ja työnohjauksen johtotähtiä ovat proaktiivisuus, käytännönläheisyys, ratkaisukeskeisyys ja perustehtäväkeskeisyys. Työn ja oman persoonan yhteensovittaminen on pitkälti työnohjauksen ydintä.


Pohjatyö ennen työnohjauksen aloittamista on tärkeä. Kerrataan mm työyksikön perustehtävä, tavoitteet ja laatumäärittelyt. Johdon tuki ja näkemys työnohjauksen tavoitteista on tärkeä osa prosessia.


Yhteistyö toteutetaan kirjallisen sopimuksen mukaan, prosessin pituus on n. 1 – 2 vuotta, yksilöohjauksena, ryhmätyön ohjauksena tai työyhteisön työnohjauksena n 3-6 hengen ryhmissä.

Suomen Työnohjaajat ry:n sivuilta löytyy lisätietoa mm. työnohjauksesta ja eettisistä periaatteista. Sitoudun niihin ja olen yhdistyksen aktiivinen jäsen.