Stärk yrkesidentiteten och förtydliga kärnuppdraget


Arbetshandledning är ett smart redskap för personalutveckling och dess målsättning är att söka, utveckla och stöda den egna potentialen till yrkesmässig och personlig tillväxt.


Du kan i arbetshandledningen utforska och förnya Ditt sätt att arbeta!


Arbetsgreppet är lyssnande, utforskande och målinriktat. Stommen i arbetshandledningen är samtal, dialog, visualisering och reflektioner utgående från konkreta arbetssituationer och med framtiden i sikte, utan att för den skull förbise det förflutna. Jag gillar att använda flap och arbetshandledningen är vardagsnära, lösningsinriktad, proaktiv och fokuserad på kärnuppdraget. Att stämma ihop arbetet och den egna personligheten är långt arbetshandledningens kärna.


Förarbetet är viktigt. Innan arbetshandledningen inleds, gås bl.a enhetens primäruppgift, målsättningar och kvalitetsdefinitioner igenom. Ledningens stöd för och syn på arbetshandledningen och dess övergripande målsättning är synnerligen betydelsefull. Samarbetet förverkligas enligt skriftligt avtal, processen sträcker sig över ca 1 - 2 år, enskilt eller i grupp på ca 3-6 personer.

På Suomen Työnohjaajat ry:s hemsidor finns mera info om arbetshandledning, dess etiska principer etc, dock enbart på finska! Jag är aktiv medlem och förbinder mig till de etiska principerna.