Yritys & osaaminen


Ilmiöt, ihmiset ja tunteet kiinnostavat ja kiehtovat minua. Vahvana kiinnostuksen kohteena ovat opiskeluajoiltani Åbo Akademin sosiologian laitoksella saakka olleet mm systeemiteoria, ryhmien rakenteet ja vuorovaikutusta. Olen peruskoulutukseltani VTM, suuntauksena yhteiskuntasuunnittelu.

Koulutus on sittemmin täydennetty; työnohjaaja (STOry), johdon työnohjaaja CSLE ®, Rastorin innovaattori (siellä oli mm tilaisuus tutustua de Bonon rinnakkaisajatteluun ja hänen teokseensa ”Six Thinking Hats”), Certified Progress Coach®, yritysjohtamisen erityisammattitutkinto, auktorisoitu Business Mentor sekä ÅAn/Novian työnohjaus ja organisaatiokonsultaatio (2012-14).


Kaksikieliset työnohjausryhmät ovat erikoisuutenani, edellytyksenä on että osallistujat ymmärtävät sujuvasti suomea ja ruotsia.


Työkokemus: yli 15 v julkisen sektorin vaativissa tehtävissä, joista n. 10 vuotta johtotehtävissä. Vuonna 2004 ryhdyin päätoimiseksi työnohjaajaksi ja yrittäjäksi. Elämään kuuluu hyvin tärkeänä osana perhe ja maatalousyritys – tarjoan mielelläni työnohjausta maatalousalan yrittäjille!

Kysymykseen ”oletko oikealla alalla?” vastaan ”uskon niin”. Työn huippuhetkiä on silloin, kun syntyy oivalluksia, ainutlaatuisia avauksia! Kysymykseen ”osaatko hommasi?” vastaan ”hmmm”. Ihminen ei ole milloinkaan valmis, toivon että oppiminen jatkuu koko elämän. Ensiarvoisen tärkeää on minulle jatkokoulutus, lukeminen, työnohjauksen työnohjaus ja verkostoituminen. On, kuten Martti Lindqvist kirjoittaa, elämänpituinen haaste oppia elämään sekä oman että muiden keskeneräisyyden, haavoittuvuuden ja rajallisuuden kanssa


" There is a Crack in everything,

and that´s where the Light comes in"

 

Leonard Cohen


On mukavaa ajatella, että ”elämän lankoja” on ehkä osittain tutkimatta ja kerimättä. Siellä seassa on minunkin elämäni ”punainen lanka”, johon liittyy mm luovuus, universaalisuus, perhe ja tasapaino. Anthony de Mello sanoo kirjassaan Havahtuminen näin (s 69): ”Ollaksenne onnellisia ette tarvitse mitään lisää, mutta teidän on heitettävä jotain pois. Elämä on helppoa ja riemullista. Se kohtelee kaltoin vain harhaluulojanne, kunnianhimoanne, ahneuttanne ja halujanne.”